GRAMMAR FOR IELTS Archive

Tài liệu luyện thi IELTS: English Collocations in Use

Hôm nay blog luyện thi ielts online Ms Diệp sẽ giới thiệu cho các bạn một tài liệu luyện thi ielts rất hay để nâng cao kiến thức về Collocation. Đó là cuốn English Collocations in Use. Một kiến thức tốt về collocations (sự sắp xếp các từ) là điều cần thiết cho người học

Tài liệu luyện thi IELTS: Cambridge Grammar for IELTS

Tài Liệu Luyện Thi IELTS: Cambridge Grammar for IELTS (with answers) Mặc dù không có một phần thi chính thức về Grammar nhưng tất cả các kỹ năng trong bài thi IELTS đều có mục đánh giá ngữ pháp. Ở các bài thi ielts Listening và ielts Reading, bạn phải đưa ra câu trả lời

IELTS Writing Task 2 – 5 Expressions Of Advantages

Các diễn đạt chỉ lợi ích (Expressions of Advantages) là một trong những nhóm cấu trúc từ vựng phổ biến trong IELTS Writing Task 2; đặc biệt chúng được sử dụng rất nhiều trong dạng bài Discussion, Pros&Cons và Argument. Để sử dụng thành thạo các cấu trúc đó đòi hỏi người học ielts phải