Tài liệu luyện thi IELTS: Cambridge Grammar for IELTS

Tài Liệu Luyện Thi IELTS: Cambridge Grammar for IELTS (with answers)

Mặc dù không có một phần thi chính thức về Grammar nhưng tất cả các kỹ năng trong bài thi IELTS đều có mục đánh giá ngữ pháp. Ở các bài thi ielts Listeningielts Reading, bạn phải đưa ra câu trả lời đúng ngữ pháp (đặc biệt với các dạng điền từ) thì mới được tính 1đ. Ở các bài thi ielts Writingielts Speaking, ngữ pháp là một trong 4 tiêu chí chấm thi.

Cuốn sách Grammar for IELTS dùng cho bất cứ ai đang luyện thi IELTS. Cuốn sách luyện thi ielts này đề cập đến những vấn đề ngữ pháp quan trọng mà bạn cần phải biết để có thể đạt điểm số cao trong kỳ thi IELTS như: Thì động từ (hiện tại, quá khứ, tương lai), từ đếm được và không đếm được, giới từ,…

Cuốn sách học ielts này gồm 25 bài, mỗi bài gồm 4 phần:

A: Context listening: Phần này giới thiệu mục ngữ pháp của bài học ielts trong một ngữ cảnh có liên quan đến bài thi IELTS. Điều này sẽ giúp bạn hiểu cấu trúc ngữ pháp dễ dàng hơn khi bạn học phần B. Phần này cũng cung cấp cho bạn những bài thực hành nghe hữu ích. Nghe phần ghi âm và trả lời câu hỏi, sau đó kiểm tra kết quả ở cuối sách trước khi bạn làm phần Grammar.

B: Grammar: Đọc hết phần này trước khi bạn làm phần bài tập ngữ pháp. Mỗi điểm ngữ pháp sẽ có phần giải thích và ví dụ minh họa. Bạn có thể quay lại  phần này khi bạn đang làm phần bài tập.

C: Grammar exercises: Các bài tập thú vị để thực hành phần lý thuyết vừa học.

D: Test practice: Mỗi bài sẽ có một bài test là một phần trong kỳ thi IELTS (có thể là bài nghe, bài đọc, bài viết hoặc bài nói). 

Bài kiểm tra đầu vào: Bạn có thể làm bài kiểm tra đầu vào trước khi học cuốn sách này để giúp bạn chọn nên học cái gì. Trả lời các câu hỏi và sau đó kiểm tra câu trả lời trong phần Key. Phần Key sẽ cho bạn biết những bài nào là quan trọng nhất với bạn. 

 

Các bạn tự học ielts có thể tham khảo thêm các ielts book khác liên tục update tại địa chỉ: http://msdiepielts.com/ielts-books

Ghi nguồn www.msdiepielts.com khi đăng tải lại tài liệu này

Link: Tài liệu luyện thi IELTS: Cambridge Grammar for IELTS

Loading Facebook Comments ...