Tài liệu luyện thi IELTS: Cambridge Insight into IELTS (ebook + audio)

Cuốn tài liệu luyện thi ieltsCambridge Insight into IELTS” của nhà xuất bản Cambridge nổi tiếng được biên soạn với mục đích làm tài liệu để dùng trong chương trình giảng dạy và ôn luyện tiếng Anh dành cho những sinh viên người nước ngoài muốn nghiên cứu và học tập trong hệ giáo dục Anh – Úc. Đây là cuốn sách luyện thi ielts được đánh giá cao về chất lượng và là nguồn tài liệu đáng tin cậy để các bạn có thể tự học ielts

 

Nội dung cuốn sách Cambridge Insight into IELTS

Cuốn sách ielts “Insight into IELTS” gồm 4 phần:

– Bài học về ielts writing, ielts speaking, ielts listening, speaking ielts, vocabulary for ielts

– Các hoạt động bổ trợ cho mỗi unit

– Một bài test hoàn chỉnh

– Recording Script and Answer Key

Phần đầu tiên của cuốn sách học ielts này chia thành 4 sections: ielts Listening, ielts Reading, ielts Writing và ielts Speaking. Mỗi section bắt đầu với tổng quan về bài thi IELTS, và học sinh học cuốn sách sẽ trở nên quen thuộc với các dạng bài và câu hỏi trong kỳ thi IELTS.Tài liệu luyện thi ielts này giúp học sinh học các kỹ năng không chỉ là chiến thuật làm bài mà còn phản ảnh phạm vi ngôn ngữ rộng hơn mà học sinh có thể gặp phải trong môi trường nói tiếng Anh, có thể là trong trường đại học hoặc trong cộng đồng rộng hơn.

Các hoạt động bổ trợ có thể dùng để mở rộng bài học như một hoạt động trên lớp hoặc bài tập về nhà. Với những học sinh tự học, hoạt động này cung cấp thêm cơ hội để thực hành tiếng anh trong mỗi unit hoặc có thể giúp giúp học sinh xây dựng lịch trình ôn lại bài khi đã học xong các units ở phần một của cuốn sách.

Phần 3 của cuốn sách là một bài test thực hành đầy đủ 4 phần và bảng chấm điểm ( trang 189) để cho phép học sinh đánh giá được level Reading và Listening của mình từ bài làm trong bài test.

Phần Recording script được cung cấp cho phần Listening units và phần listening part của bài test. Và nó cũng chỉ ra câu trả lời nằm ở chỗ nào trong script. Phần Answer Key được cung cấp cho toàn bộ các sections của cuốn sách luyện thi ielts, kể cả bài test thực hành.

Hy vọng cuốn tài liệu học IELTS “Insight into IELTS” này sẽ giúp các bạn trong việc học ielts và luyện thi IELTS tốt hơn . Chúc các bạn sớm đạt được mục tiêu IELTS của mình.

Ghi nguồn http://msdiepielts.com/ielts-books/tai-lieu-luyen-thi-ielts-cambridge-insight-into-ielts-ebook-audio.html khi đăng tải lại tài liệu này.

Link: Tài liệu luyện thi IELTS: Cambridge Insight into IELTS (ebook + audio)

Loading Facebook Comments ...