Tài liệu luyện thi Ielts: Tips for IELTS

” Tips for IELTS ” là quyển sách luyện thi IELTS mà các bạn tự học ielts nên có. Cuốn sách IELTS này như một cuốn sổ tay gói gọn mọi thông tin về kỳ thi IELTS mà bạn cần phải biết để có thể đạt được điểm số cao. Các mẹo cuốn sách Tips for IELTS đưa ra nhằm giúp các thí sinh:

– Trả lời các dạng câu hỏi cụ thể trong bài thi IELTS

– Tránh được các sai lầm thường gặp trong kỳ thi IELTS

– Có chiến lược tốt để trả lời các dạng câu hỏi khác nhau

– Sử dụng từ ngữ học thuật để tăng điểm số

– Theo dõi sự tiến bộ của bạn

– Chuẩn bị cho kỳ thi IELTS

Tài liệu luyện thi ielts: tips for ielts

Các mẹo trong tài liệu luyện thi ielts Tips for IELTS  được trình bày theo 4 kỹ năng: 

Trước tiên, cuốn tài luyện ielts ” Tips for IELTS”  cung cấp các quy tắc vàng (Golden rules) trong từng kỹ năng một rồi giới thiệu các mẹo để trả lời các dạng câu hỏi/các dạng bài của từng phần thi.

Carry it with you. Learn how to revise. Test yourself and your classmates. Consolidate your knowledge. Increase your IELTS score.

A must-have book for all IELTS candidates.

 

 

Hy vọng cuốn sách học ielts này sẽ giúp bạn luyện thi ielts chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi ielts của mình và đạt được điểm số cao nhất

Các bạn luyện thi ielts trực tuyến có thể tham khảo thêm các ielts book khác liên tục được cập nhật tại địa chỉ :

Chúc các bạn thành công.

Vui lòng ghi nguồn www.msdiepielts.com khi đăng tải lại tài liệu này.

Link: Tài liệu luyện thi ielts: Tips for IELTS

Loading Facebook Comments ...