IELTS Listening – Practice – Multiple Choice

Dạng bài Multiple Choice trong bài thi ielts listening là một trong những dạng bài được đánh giá là khá “khoai”. Bởi lẽ hầu hết các lựa chọn trong các câu trả lời đều được nhắc đến trong Recording, nên chúng ta phải nghe thật tập trung và thật kỹ.

Các bạn thì sao? Đã thành thục dạng bài Multiple Choice này chưa?

Thực hành dạng bài Multiple Choice trong ielts listening

[soundcloud url=”https://api.soundcloud.com/tracks/168974715″ params=”color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false” width=”100%” height=”166″ iframe=”true” /]

Choose the correct letter, A, B, or C.

1.     The number of people working at Sydney Airport is

A.     200
B.     360
C.     440

2.     Dogs are chosen according to

A.     their ability to stay calm
B.     their friendliness
C.     their skill at locating narcotics

3.     The number of postal items processed last year amounted to

A.     4,400
B.     52,000
C.     72,000

Các bạn có thể tham khảo Chiến thuật làm bài Mulitple Choice trong bài thi IELTS Listening tại đây nhé.

Keep calm & study IELTS.

Loading Facebook Comments ...