IELTS Listening Section 1 – Cách làm dạng Pick from a list

IELTS Listening Section 1là cuộc hội thoại giữa 2 người về các tình huống đời thường. Section 1 sẽ giúp bạn học ielts làm quen với bài tập nghe và kiểm tra khả năng nghe hiểu những thông tin cá nhân đơn giản như họ tên, các con số (số điện thoại, địa chỉ, ngày tháng năm sinh…..).  Dạng bài phổ biến nhất trong IELTS listening Section 1 là dạng bài Form Filling. Ngoài ra, các dạng bài khác cũng rải rác xuất hiện trong Section 1 nhưng ở mức độ rất dễ so với cùng dạng bài ở các Section khác.

Trong IELTS Listening Section 1, dạng bài Pick from a list yêu cầu bạn phải chọn ra thông tin từ đoạn hội thoại phù hợp với các lựa chọn đã được cho sẵn.

1. Chiến thuật tiếp cận dạng bài Pick from a list trong IELTS Listening Section 1

  • Đọc kĩ câu hỏi và chú ý số đáp án bạn phải chọn (TWO or THREE)
  • Gạch chân các từ khóa trong câu hỏi chính.
  • Đọc danh sách lựa chọn và gạch dưới các từ khóa.
  • Diễn đạt lại các lựa chọn bằng ngôn ngữ của bạn (nếu có thể)
  • Trong khi nghe bạn có thể sẽ nghe thấy các từ khác nhưng có nghĩa tương tự với các từ có trong câu hỏi, từ đó chọn đáp án đúng.

2. Bài tập mẫu Pick from a list trong IELTS Listening Section 1

[soundcloud url=”https://api.soundcloud.com/tracks/139493753?secret_token=s-2Btks” params=”color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_artwork=true” width=”100%” height=”166″ iframe=”true” /]

Questions 5-6

Choose TWO letters, A-E.

Which TWO of the following are offered free of charge at Shore Lane Health Centre?

A.     acupuncture

B.     employment medicals

C.     sports injury therapy

D.    travel advice

E.      vaccinations

Chiến thuật tiếp cận cho bài tập mẫu

  • Trong bài tập này, bạn phải chọn 2 đáp án đúng.
  • Từ khóa trong câu hỏi là “free of charge” things at Shore Lane Health Centre.
  • Đọc kĩ các lựa chọn.
  • Bạn sẽ nghe thấy: ‘If you need to be vaccinated before any trips abroad, you won’t have to pay for this’, ‘vaccinated’ là từ khóa liên quan đến lựa chọn E ‘vaccinations’.

Tiếp theo bạn sẽ nghe thấy ‘if you need to prove you’re healthy or haven’t had any serious injuries before a new employer will accept you, you can get a free fitness check-up there’.

Ta có từ ‘employer’ = ‘employment’; ‘fitness check-up’ = ‘medicals’ => đáp án đúng là B.

Sau khi chọn được 2 đáp án theo yêu cầu thì bạn viết 2 đáp án đúng là B và E vào tờ trả lời theo bất kì thứ tự nào.

Ngoài cách làm dạng bài Pick from a list ra, các bạn tự học ielts có thể tham khảo thêm các bài học ielts listening được cập nhật tại địa chỉ: http://msdiepielts.com/ielts-listening

Ghi nguồn www.msdiepielts.com khi đăng tải lại bài viết này.

Link: IELTS listening section 1 – Cách làm dạng bài Pick from a list.

Loading Facebook Comments ...