IELTS Listening Section 2 – Cách làm dạng Sentence Completion

IELTS Listening Section 2: thường là đoạn ghi âm sẵn do 1 người nói, giới thiệu về khuôn viên trường, bảo tàng hoặc khu du lịch….Section 2 thường gồm 2 dạng:

– Dạng 1: đoạn ghi âm dưới dạng 1 chương trình radio được thu sẵn để giới thiệu về 1 địa điểm nào đó.

– Dạng 2: đoạn ghi âm dưới dạng hướng dẫn viên giới thiệu với khách du lịch về 1 địa điểm nào đó.

Vì thế dạng câu hỏi hay gặp ở section 2 là dạng “Labelling a map or plan”. Section 2 khó hơn section 1 một chút. Bạn sẽ phải quyết định đâu là chi tiết quan trọng trong bài nghe này mà không có sự trợ giúp bằng các câu hỏi của người nói thứ 2.

 

Trong IELTS Listening Section 2, không có sự khác biệt nhiều giữa Sentence CompletionSummary Completion. Summary chỉ là sự kết hợp của các câu đơn lẻ.

1. Chiến thuật tiếp cận dạng bài Sentence Completion trong IELTS Listening Section 2

Để làm tốt dạng bài Sentence Completion các bạn luyện thi ielts trực tuyến cần lưu ý

 • Đọc kĩ hướng dẫn và chú ý số từ in đậm được phép dùng để trả lời.
 • Gạch chân những từ khóa trong mỗi câu hỏi.
 • Xác định loại thông tin cần điền vào câu là danh từ, động từ, tính từ hay con số…
 • Chú ý từ vựng trong các câu hỏi, ví dụ như: mạo từ hay giới từ, những từ này sẽ giúp bạn có được câu trả lời đúng.
 • Gạch chân từ khóa xung quanh các chỗ trống và dùng chúng để bắt kịp bài nghe và tìm đáp án.
 • Trong khi nghe bạn có thể sẽ nghe thấy các từ khác nhưng có nghĩa tương tự với các từ có trong câu hỏi, từ đó hoàn thành câu hoặc bản tóm tắt.

2. Bài tập mẫu Sentence Completion trong IELTS Listening Section 2 

[soundcloud url=”https://api.soundcloud.com/tracks/139493755?secret_token=s-LGO3g” params=”color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_artwork=true” width=”100%” height=”166″ iframe=”true” /]

Questions 11-15

Complete the sentences below.

Write NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER for each answer.

 

The Dinosaur Museum

11. The museum closes at ……………………………… p.m. on Mondays.

12. The museum is not open on …………………………

13. School groups are met by tour guides in the ………………………………..

14. The whole visit takes 90 minutes, including …………………………….. minutes for the guided tour.

15. There are …………………………. behind the museum where students can have lunch.

Chiến thuật tiếp cận cho bài tập mẫu

 • Hoàn thành các câu nhưng không được dùng quá 2 từ và/hoặc 1 số cho mỗi câu trả lời.
 • Gạch chân các từ khóa trong câu hỏi:

11. closes, Mondays

12. not open

13. tour guides

14. including, for guided tour

15. behind, have lunch

 • Chú ý các giới từ quanh chỗ trống:

11. at

12. on

13. in the

 • Loại thông tin cần điền vào chỗ trống:

11. giờ

12. ngày tháng

13. tên địa điểm

14. số

15. danh từ

 • Theo dõi các từ khóa xung quanh các chỗ trống để nghe đúng đoạn có chứa đáp án:

11. at, p.m.

12. on

13. in the

14. minutes

15. behind

 • Bạn sẽ nghe thấy các đoạn chứa đáp án và điền vào câu:

11. “…except on Mondays when we close at 1.30 p.m.”

12. “…the only day in the year when we’re closed is on the 25th of December

13. “…in the car-park. One or more of the tour guides will welcome you there…”

14. “…45 minutes for the guided tour…”

15. “…outside the museum at the back there are tables, and students can bring their own lunch and eat it there…”

Đón đọc các bài tiếp theo trong Series “Cách làm dạng…” ở Listening for IELTS nhé!

Loading Facebook Comments ...