IELTS Listening Section 2 – Cách làm dạng Short Answer Questions

IELTS Listening Section 2: thường là đoạn ghi âm sẵn do 1 người nói, giới thiệu về khuôn viên trường, bảo tàng hoặc khu du lịch….Section 2 thường gồm 2 dạng:

– Dạng 1: đoạn ghi âm dưới dạng 1 chương trình radio được thu sẵn để giới thiệu về 1 địa điểm nào đó.

– Dạng 2: đoạn ghi âm dưới dạng hướng dẫn viên giới thiệu với khách du lịch về 1 địa điểm nào đó.

Vì thế dạng câu hỏi hay gặp ở section 2 là dạng “Labelling a map or plan”. Section 2 khó hơn section 1 một chút. Bạn sẽ phải quyết định đâu là chi tiết quan trọng trong bài nghe này mà không có sự trợ giúp bằng các câu hỏi của người nói thứ 2.

 Có 2 dạng trong IELTS Listening Section 2. Dạng 1 là câu hỏi Wh-.

Where? place Which? thing When? time What? thing
Why? reason Who? person How? method/manner/way

Trong câu hỏi dạng 2, bạn sẽ phải liệt kê ra tối đa 3 thứ. Chú ý số lượng đáp án cần đưa ra là số điểm bạn có thể đạt được trong câu hỏi này.

1. Chiến thuật tiếp cận dạng Short Answer Questions trong IELTS Listening Section 2

Những lưu ý giúp các sỹ tử luyện thi ielts đạt kết quả tốt với dạng bài short answer questions

  • Đọc kĩ hướng dẫn để biết số từ được phép dùng để trả lời.
  • Đọc kĩ và xem tất cả các câu hỏi có cùng 1 dạng hay không, hình dung ra bối cảnh của bài.
  • Gạch chân từ khóa trong mỗi câu hỏi và dự đoán xem loại thông tin cần nghe là gì.
  • Trong khi nghe, bạn có thể sẽ nghe thấy các từ khác nhưng có nghĩa tương tự với các từ có trong câu hỏi, từ đó trả lời các câu hỏi.

2. Bài tập mẫu Short Answer Questions trong IELTS Listening Section 2

[soundcloud url=”https://api.soundcloud.com/tracks/139493756?secret_token=s-GeZsa” params=”color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_artwork=true” width=”100%” height=”166″ iframe=”true” /]

Questions 19 and 20

Answer the questions below.

Write NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER for each answer.

19. How often do the Top Bus Company tours run?

…………………………………………………………………………………………..

20. Where can you catch a Number One Sightseeing Tour from?

…………………………………………………………………………………………..

Chiến thuật tiếp cận cho bài tập mẫu

  • Trả lời các câu hỏi, mỗi câu không được dùng quá 3 từ và/hoặc 1 số.
  • Cả 2 câu hỏi đều cùng là dạng câu hỏi Wh-
  • Các từ khóa cần chú ý khi nghe để nghe ra đoạn chứa đáp án:

19. how often => dạng thông tin cần trả lời là tần suất thời gian

20. where, catch … from => dạng thông tin cần trả lời là tên địa điểm.

  • Bạn sẽ nghe những thấy những đoạn chứa từ khóa ở trên và trả lời các câu hỏi:

19. “every 20 minutes”

20. “…depart from Central Station…”

Loading Facebook Comments ...