IELTS Listening Section 3 – Cách làm dạng Labelling a Diagram

IELTS Listening Section 3: là các tình huống đối thoại giữa ít nhất là 2 người, đây là các cuộc thảo luận có tính chất học thuật hơn. Section 3 có độ khó hơn phần 1 và 2. Bạn sẽ phải theo dõi cuộc thảo luận để nghe những thông tin, lí do hoặc ý kiến quan trọng, đồng thời bạn cũng phải nhận biết quan điểm và thái độ của từng người trong cuộc thảo luận.

Bạn cần nghe mọi người hỏi và nói với nhau những gì sau đó tìm ra điểm chính của cuộc thảo luận. Đôi khi bạn phải đoán xem những ý đó được diễn đạt lại trong câu hỏi như thế nào.

 

Dạng bài Labelling a diagram IELTS yêu cầu người học IELTS phải gọi tên các phần cho sơ đồ minh họa 1 quá trình hoặc cho các bộ phận của 1 vật thể nào đó. Các phần cần gọi tên sẽ được chỉ dẫn một cách rõ ràng.

1. Chiến thuật tiếp cận Labelling a Diagram trong IELTS Listening Section 3

Để đạt điểm cao khi gặp Dạng bài Labelling a diagram trong IELTS Listening Section 3 các sỹ tử luyện thi ielts trực tuyến cần lưu ý:

  • Đọc kĩ hướng dẫn để xem bạn được dùng tối đa bao nhiêu từ để kí hiệu vào sơ đồ.
  • Xem kĩ sơ đồ để tìm ra những thứ mà sơ đồ thể hiện.
  • Chú ý các tiêu đề và đề mục đã có sẵn.
  • Nếu đã có sẵn các lựa chọn, bạn phải đọc kĩ các lựa chọn và xem chúng có mối liên quan đến sơ đồ như thế nào.
  • Đoán xem những phần chưa được gọi tên có thể là gì.
  • Trong khi nghe, bạn có thể sẽ nghe thấy các từ khác nhưng có nghĩa tương tự với các từ có trong câu hỏi, từ đó chọn đáp án từ các lựa chọn có sẵn hoặc từ thông tin trong bài nghe.

2. Bài tập mẫu Labelling a Diagram trong IELTS Listening Section 3

[soundcloud url=”https://api.soundcloud.com/tracks/139493758?secret_token=s-d8owC” params=”color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_artwork=true” width=”100%” height=”166″ iframe=”true” /]

Questions 16–18

Label the diagram below.

Choose THREE answers from the box and write the correct letters A–G next to questions 16-18.

  A metal frame  B wing  C plastic cells  D door  E computer  F road map

  G camera

3. Cách làm dạng bài Labelling a Diagram

  • Bạn phải chọn 3 đáp án từ các lựa chọn cho sẵn.
  • Sơ đồ này miêu tả thiết kế bản thử nghiệm của 1 loại ô tô làm bằng chất dẻo.
  • Dự đoán các phần chưa được kí hiệu dựa vào list cho sẵn:

16. ta thấy 2 mũi tên chỉ vào vị trí này nên vị trí này sẽ là 1 danh từ số nhiều nên ta có thể đoán ngay được đáp án cho câu 16 là C – plastic cells

17. nhìn vào hình dáng của số 17 ta có thể thấy vị trí này có thể là wing/door (B/D)

18. ở vị trí 18 ta có thể đoán đây là camera/computer (G/E)

  • Khi nghe, chú ý các chi tiết trên sơ đồ và dựa vào các phán đoán của bạn ở trên để tìm ra đáp án:

16. “the car will be covered in plastic cells filled with air, moulded round” => C là đáp án.

17. “the door will open upwards and out, giving the appearance of a wing when open” => sau khi nghe thì theo phán đoán của bạn có thể loại đáp án B, D mới là đáp án đúng

18. “the car will be fitted with a computer near the steering wheel” => E là câu trả lời

Các bạn học ielts online có thể tham khảo thêm cách làm dạng bài Matching trong IELTS Listening Section 3: http://msdiepielts.com/ielts-listening/ielts-listening-section-3-cach-lam-dang-matching.html

Bài Labelling a Diagram trong IELTS Listening Section 3 cũng kết thúc phần Section 3 nhé, các bài sau ở mục IELTS Listening sẽ dành cho Section 4 😀

 

Loading Facebook Comments ...