IELTS Listening Section 3 – Cách làm dạng Multiple choice

IELTS Listening Section 3: là các tình huống đối thoại giữa ít nhất là 2 người, đây là các cuộc thảo luận có tính chất học thuật hơn. Section 3 có độ khó hơn phần 1 và 2. Bạn sẽ phải theo dõi cuộc thảo luận để nghe những thông tin, lí do hoặc ý kiến quan trọng, đồng thời bạn cũng phải nhận biết quan điểm và thái độ của từng người trong cuộc thảo luận.

Bạn cần nghe mọi người hỏi và nói với nhau những gì sau đó tìm ra điểm chính của cuộc thảo luận. Đôi khi bạn phải đoán xem những ý đó được diễn đạt lại trong câu hỏi như thế nào. 

Trong dạng bài Multiple Choice của IELTS Listening Section 3, có 2 dạng câu trắc nghiệm, và bạn luyện thi ielts có thể bắt gặp cả 2 dạng câu này trong cùng 1 bài nghe.

Dạng 1: Câu hỏi có 3 đáp án để lựa chọn.

Dạng 2: Câu chưa hoàn chỉnh và có 3 phần còn thiếu để lựa chọn.

Cách làm dạng bài Multiple Choice trong IELTS Listening Section 3

Những lưu ý giúp các sỹ tử luyện thi ielts cấp tốc đạt điểm cao trong trong dạng bài Multiple Choice

 • Đọc kĩ những thông tin có sẵn và chú ý xem đây là dạng câu hỏi hay câu chưa hoàn chỉnh.
 • Gạch chân các từ khóa.
 • Diễn đạt lại câu hỏi hoặc câu chưa hoàn chỉnh bằng ngôn ngữ của mình.
 • Đọc cả 3 lựa chọn và gạch chân từ khóa.
 • Cố gắng diễn đạt lại các lựa chọn bằng ngôn ngữ của mình.
 • Trong khi nghe, bạn có thể sẽ nghe thấy các từ khác nhưng có nghĩa tương tự với các từ có trong câu hỏi, từ đó chọn đáp án đúng.

Bài tập mẫu Multiple Choice trong IELTS Listening Section 3

[soundcloud url=”https://api.soundcloud.com/tracks/139493760?secret_token=s-5jD5W” params=”color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_artwork=true” width=”100%” height=”166″ iframe=”true” /]

Questions 25-27

Choose the correct letter, A, B or C.

25. What does Karin think the company will do?

 1. look for private investors
 2. accept a takeover offer
 3. issue some new shares

26. How does the tutor suggest the company can recover?

 1. by appointing a new managing director
 2. by changing the way it is organized
 3. by closing some of its retail outlets

27. The tutor wants Jason and Karin to produce a report which

 1. offers solutions to Box Telecom’s problems.
 2. analyses the UK market.
 3. compares different companies.

Chiến thuật tiếp cận cho bài tập mẫu Multiple Choice

 • Câu 25 và 26 là dạng câu hỏi, câu 27 là dạng câu chưa hoàn chỉnh.
 • Các từ khóa cần chú ý:

25. What does Karin think the company will do?

 1. look for private investors
 2. accept a takeover offer
 3. issue some new shares

26. How does the tutor suggest the company can recover?

 1. by appointing a new managing director
 2. by changing the way it is organized
 3. by closing some of its retail outlets

27. The tutor wants Jason and Karin to produce a report which

 1. offers solutions to Box Telecom’s problems.
 2. analyses the UK market.
 3. compares different companies.
 • Trong khi nghe, bám sát những từ khóa để tìm ra các từ đồng nghĩa, gần nghĩa, từ đó đưa ra được câu trả lời phù hợp nhất:

25. Karin said: “…trying to find individuals who’d prepared to back them with some of the capital they need.” => A là đáp án cần tìm

26. The tutor said: “…one which I think would have more chance of success would be to alter how they’re running things…” => B phù hợp nhất

27. The tutor said: “…I want you to take Box Telecom as an example and suggest some ways in which they might overcome their problems.” => A là đáp án đúng.

Các sỹ tử học ielts online có thể tham khảo thêm các bài hướng dẫn tại http://msdiepielts.com/ielts-listening nhé!

Loading Facebook Comments ...