IELTS Listening Section 4 – Cách làm dạng Classification

IELTS Listening Section 4là 1 bài thuyết trình về 1 chủ đề học thuật, thường do 1 người nói và dùng nhiều từ ngữ mang tính chất học thuật. Section 4 là phần khó nhất trong phần thi nghe. Các dạng câu hỏi tương tự như ở phần 1-3, nhưng bạn sẽ phải theo mạch của bài thuyết trình và nhận biết ý chính hoặc điểm mấu chốt của bài.

Bài thuyết trình dùng nhiều từ ngữ mang tính chất học thuật. Người nói thường bắt đầu giới thiệu chủ đề chuẩn bị được trình bày, sau đó đến các ý chính, và thường được minh họa bằng các ví dụ.

Xem xét kĩ từ vựng trong các câu hỏi và cố gắng nghe ra những từ chỉ dẫn được sử dụng trong bài nói như “firstly, on the other hand, one way is”, vì các từ này sẽ giúp bạn đoán trước được người nói định nói gì. Còn những từ đã cho sẵn giúp bạn dự đoán được nội dung sắp tới.

 

Trong IELTS Listening, dạng bài Classification được làm theo cách sắp xếp các từ khác nhau vào cùng một mục. Với loại bài Classification này, các bạn sẽ phải sắp xếp thông tin được đánh số vào một mục đánh chữ cho sẵn.

Dạng bài tập này rất giống với dạng bài nối. Thông thường sẽ có nhiều thông tin được đánh số hơn số mục được đánh chữ. Trong dạng bài này, bạn sẽ được yêu cầu sắp xếp nhiều câu cho sẵn vào khoảng 3-5 mục bằng cách nghe các câu chứa thông tin tương tự trong bài. Phân loại thường dựa trên quan điểm của tác giả hoặc theo trình tự địa điểm, thời gian.

1. Chiến thuật tiếp cận Classification trong IELTS Listening Section 4

Để đạt điểm cao khi gặp dạng bài Classification này, các bạn tự học ielts cần chú ý:

  • Đọc kĩ các thông tin có sẵn để tìm chủ đề của bài.
  • Đọc các mục đánh chữ và các thông tin được đánh số và đảm bảo chắc rằng bạn biết có bao nhiêu mục và không bị nhầm lẫn chữ cái đại diện cho từng mục.
  • Đọc các thông tin được đánh số và tìm điểm chung giữa chúng.
  • Đọc các mục đánh chữ và xem chúng có quan hệ với các thông tin được đánh số như thế nào.
  • Gạch chân các từ khóa trong các thông tin được đánh số.
  • Trong khi nghe, chú ý nghe từ khóa, từ có ý tương tự để phân loại các thông tin được đánh số vào các mục đánh chữ phù hợp nhất. Hãy nhớ rằng dù một mục đánh chữ có thể được sử dụng nhiều lần, có những mục có thể không hề được dùng đến.

2. Bài tập mẫu Classification trong IELTS Listening Section 4

[soundcloud url=”https://api.soundcloud.com/tracks/139493761?secret_token=s-Ncs8O” params=”color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_artwork=true” width=”100%” height=”166″ iframe=”true” /]

Questions 31-36

Australian Aboriginal Rock Paintings

Which painting styles have the following features?

Write the correct letter, A, B or C, next to questions 31-36.

    Painting Styles    A.   Dynamic
     B.    Yam
     C.    Modern

 

Features

31. figures revealing bones                    ……………………..

32. rounded figures                                 ……………………..

33. figures with parts missing               ……………………..

34. figures smaller than life size            ……………………..

34. sea creatures                                     ……………………..

36. plants                                                 ……………………..

 

3. Cách làm dạng bài Classification

  • Chủ đề của bài nói về các phong cách trong nghệ thuật tranh hang động của thổ dân Australia.
  • Tất cả các mục đánh số đề nói về các đặc điểm của dòng tranh này.
  • Các mục đánh số là 3 phong cách tranh trong nghệ thuật này.
  • Trong khi nghe, nghe thấy các từ khóa hoặc từ đồng nghĩa và quyết định mục cần điền là gì:

31. “Modern style, which is known as ‘x-ray’ because it actually makes a feature of the internal skeleton” => C là câu trả lời.

32. “The Yam style of painting got its name from the fact that it featured much curvier figures” => B là đáp án đúng

33. “The Modern paintings are interesting because they include paintings at the time of the first contact with European settlers. Aborigines managed to convey the idea of the settler’ clothing by simply painting the Europeans without any hands” => C phù hợp với nội dung nhất.

34. “Dynamic figures are painted in miniature” => A là lựa chọn cần điền

35. “…fish didn’t start to appear in paintings until the Yam period along with shells and other marine images” => B là đáp án đúng

36. “The paintings of the Yam tradition also suggest that, during this time, the Aborigines moved away from animals as their main food source and began including vegetables in their diet, as these feature prominently” => B phù hợp nhất

Các bạn luyện thi ielts cấp tốc có thể tham khảo thêm các dạng bài khác và các bài tập trong ielts listening section 4 được liên tục cập nhật tại: http://msdiepielts.com/tag/ielts-listening-section-4

Loading Facebook Comments ...