IELTS READING – Cách làm dạng bài Sentence completion with a box

Trong bài Thi IELTS READING, thì dạng bài Sentence completion with a box là một dạng bài thường xuyên gặp, có thể các bạn sẽ gặp dạng này với cái tên khác đó là “Matching endings” nhé.

Dưới đây blog học ielts online msdiep sẽ chia sẻ về cách làm dạng bài “Sentence completion with a box” của phần reading ielts test:

a.      Chiến thuật tiếp cận dạng bài Sentence completion with a box

 • Đọc câu hỏi đầu tiên; gạch chân hoặc đánh dấu các từ khóa. 
 • Sử dụng các từ khóa trong câu để tìm các từ trong bài văn.
 • Đọc kỹ các thông tin có trong bai văn và hiểu kỹ chúng.
 • Đọc lướt qua các đuôi; gạch chân hoặc đánh dấu các từ khóa.
 • Chọn các đuôi phù hợp với các ý tưởng trong bài văn.
 • Đảm bảo rằng các đuôi là phù hợp và đúng ngữ pháp.

b.     Bài tập mẫu dạng bài Sentence completion with a box

Complete the following statements with the best ending A-G below.

1.     There are, according to the writer, two educational camps: a centralized and

2.     Unlike teacher, theoretical purists look down upon

3.     The modern world dictates that students adopt

 

 A.     flexible approach to teachingB.     an over-controlled approachC.     practical teachersD.    various learning methodsE.      a controlled approachF.      a liberal approachG.    only a limited range of learning techniques

One finds oneself rebelling against a very controlled approach to education with its restrictions of centralization and, at the same time, against the liberal chaos that can at times prevail. There is a constant struggle between both camps of the educational divide, a struggle which invariably creates a jumbled mixture of educational provision. This is not to say that what is provided is totally unacceptable. Far from it.

In the educational world, picking and choosing from different theories, i.e. eclecticism, as is no doubt that the case in many other fields, is frowned upon by the theoretical purist, irrespective of which of the two above camps they belong to. The pragmatists, i.e. practical classroom teachers, know that they have to jump from one teaching method to another, trying out new ones and discarding the old. But they frequently return again to tried and trusted techniques, sometimes with a fresh insight. Experienced teachers know that essentially there is not just one method, but that people learn in many different ways.

Some learners use a single method, but the most sophisticated employ an array of different techniques, instinctively or subconsciously, picking and even adapting any approach to suit their needs, while the not-so effective learners stick to a limited repertoire or even one method. The practicalities of the real world demand, however, that students and trainers in every field be eclectic.

KEY

1.     F

2.     A

3.     D

EXPLANATION

 • Đọc những câu chưa hoàn chỉnh 1 cách cẩn thận; gạch chân hoặc đánh dấu các từ khóa.

1.     There are, according to the writer, two educational camps: a centralized and

2.     Unlike teacher, theoretical purists look down upon

3.     The modern world dictates that students adopt

 • Sử dụng các từ khóa có trong các câu chưa hoàn chỉnh và tìm chúng ở trong đoạn văn.

One finds oneself rebelling against a very controlled approach to education with its restrictions of centralization and, at the same time, against the liberal chaos that can at times prevail. There is a constant struggle between both camps of the educational divide, a struggle which invariably creates a jumbled mixture of educational provision. This is not to say that what is provided is totally unacceptable. Far from it.

In the educational world, picking and choosing from different theories, i.e. eclecticism, as is no doubt that the case in many other fields, is frowned upon by the theoretical purist, irrespective of which of the two above camps they belong to. The pragmatists, i.e. practical classroom teachers, know that they have to jump from one teaching method to another, trying out new ones and discarding the old. But they frequently return again to tried and trusted techniques, sometimes with a fresh insight. Experienced teachers know that essentially there is not just one method, but that people learn in many different ways.

Some learners use a single method, but the most sophisticated employ an array of different techniques, instinctively or subconsciously, picking and even adapting any approach to suit their needs, while the not-so effective learners stick to a limited repertoire or even one method. The practicalities of the real world demand, however, that students and trainers in every field be eclectic.

 • Đọc lướt qua các endings và gạch chân các từ khóa.
 1. A.     a flexible approach to teaching
 2. B.     an over-controlled approach
 3. C.     practical teachers
 4. D.    various learning methods
 5. E.      a controlled approach
 6. F.      a liberal approach
 7. G.    only a limited range of learning techniques
 • Chọn đáp án và giải thích.
 1. 1.     F

Câu trả lời nằm ở đoạn văn đầu tiên.

Bạn có thể dễ dàng tìm thấy các thông tin được trình bày trong đoạn văn liên quan đến câu chưa hoàn chỉnh như centralization, against the liberal or both camps of the educational.

 1. 2.     A

Câu trả lời nằm ở đoạn văn thứ hai.

Trong đoạn văn này, câu hoàn chỉnh sẽ tóm tắt nội dung là thái độ của các purists.

 1. 3.     D

Câu trả lời nằm ở đoạn văn cuối cùng.

Các bạn luyện thi ielts trực tuyến có thể tham khảo thêm các bài học ielts reading liên tục cập nhật tại địa chỉ: http://msdiepielts.com/ielts-reading

Take care and have fun learning ielts.

Loading Facebook Comments ...