IELTS Speaking – Criteria Analyzed

Không hề bị bỏ lơ so với kĩ năng Ielts Writing – có hẳn một bài nghiên cứu các tiêu chí chấm Criteria Analyzed, Speaking IELTS cũng có một bài phân tích sample để các bạn học ielts có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong quá trình ôn luyện Speaking ielts nhé.

1. Fluency

Để đạt điểm cao cho tiêu chí Fluency, có một số TIPS speaking hay dành cho các bạn nhé!

– Dùng Fluency Markers

Một số fluency markers thông dụng: Actually/ In fact/ To be honest/ To tell the truth/ I must admit that…; Well, I guess/ Well I suppose…; And so on/ That sort of thing… ; I’m afraid that …; What I mean (by this) is…/ I mean,…; It’s hard to say…; It all depends (on the situation); Every case is different…; I suppose…; Obviously I’m no expert, but…; I’m not sure there’s an easy answer (to that); Oh yes, absolutely. That’s undeniable.

– Dùng Logical Links để làm nổi bật sự khác biệt:

In the short term … but in the long term …

In the case of … but in the case of ….

On the one hand … but on the other hand

Nowadays,… Meanwhile in the old time…

 

 

Trong ví dụ trên mọi người có thể chú ý tới một số điểm tốt sau luyện speaking ielts nhé:

Candidate 1: aspects of life

Candidate 2: Oh obviously!; in the past … But nowadays

Candidate 3: Oh yes, absolutely! That’s undeniable. I suppose there are so many positive changes in the children lives. And the most significant one is children nowadays are more widely and better fed and clothes, than in the past. Meanwhile, the state of kids starving was quite prevalent, in the old time. And another progress is the increase of accessibility of the children to education. Ah these days, children really have good schooling.

2. Coherence

Cách tăng band cho tiêu chí Coherence được giới thiệu sinh động bằng một số tình huống không hề hiếm sau.

Tình huống 1: The candidate does not know what the examiner is talking about.

-> Cách giải quyết:

Could you say that again, please?
Sorry, what was that?
I’m afraid I didn’t catch that.
Sorry, what was the question?

Tình huống 2: The candidate fully hears what the examiner said but can not completely comprehend the full meaning due to some new words.

-> Cách giải quyết:

I’m afraid I don’t understand.
I’m not sure what you mean.
Sorry, what does … mean?
Could you explain what … mean?

Tình huống 3: The candidate fully hears what the examiner said but can not completely comprehend the full meaning due to some new words. The candidate is confident in his guess and wants to check with the examiner.

-> Cách giải quyết:

By……..do you mean…..?
When you say………..do you mean……..?
Are you asking whether/ if………?
If I understand you correctly you’re asking whether/ if……….?

Cùng xem ba candidate sau ứng dụng TIPS speaking trên vào phần trả lời của mình như thế nào nhé!

 

 

BONUS: COMMON MISTAKES IN SPEAKING PART OF IELTS TAKERS

“OR”/ALTERNATIVE QUESTIONS

Candidates answer choice questions with “It depends, some like A while others prefer B.”, “Yes/No…”or a similar phrase.

Tại sao đây lại là lỗi?

Câu trả lời trên chỉ là một cách paraphrase câu hỏi, chứ chưa đáp ứng được các kì vọng về ngôn ngữ của examiner. Candidate cần phát triển, giải thích ý kiến của mình cụ thể chứ không thể dừng ở câu nói chung chung trên.

 

 

Cuối cùng, các bạn thử đánh giá xem ba thí sinh trên thuộc ielts speaking band score nào trước khi đọc bản đánh giá chung sau nhé!

Hy vọng bài này sẽ giúp các bạn biết được cái yếu tố ảnh hưởng đến ielts speaking để tăng band score của mình.

Các bạn luyện thi ielts có thể tham khảo thêm các bài học ielts speaking được cập nhật liên tục tại địa chỉ: http://msdiepielts.com/ielts-speaking

Take care and enjoy learning ielts guys!

Loading Facebook Comments ...