IELTS Speaking Part 3 – How To Confirm Understanding

Như chúng ta đã biết, IELTS Speaking Part 1 là discussion giữa IELTS candidates và examiner. Không giống như câu hỏi trong Part 1 chỉ đơn giản là “ice breakers” và examiners sẽ đọc câu hỏi từ 1 list các câu hỏi cho sẵn, trong IELTS Speaking Part 3, IELTS examiners sẽ chủ động trong việc tương tác và đưa ra các câu hỏi dựa vào phần trả lời của IELTS Candidates. Chính vì vậy nên sẽ xảy ra tình huống bạn phải chắc chắn bạn hiểu những gì examiners hỏi hoặc biết chắc examiners có hiểu những gì bạn đang nói hay không. Trong bài học ielts này, blog luyện thi ielts msdiep sẽ chia sẻ với các bạn một số cụm từ về Confirm Understanding, để dùng trong các tình huống khác nhau trong phòng thi nhé!

 

How To Confirm Understanding

Confirm Understanding Situation 1: Bạn không hiểu examiner hỏi

Trong tình huống này, bạn sẽ dùng cụm từ dưới đây để yêu cầu examiner nhắc lại câu hỏi của mình:

Sorry, I didn’t catch that. Could you say that again? 

Confirm Understanding Situation 2: Bạn nghe rất rõ ràng câu hỏi của examiners nhưng không hoàn toàn hiểu ý của examiners do 1 vài từ mới.

Khi đó, bạn sẽ dùng cụm từ:

Could you explain what you mean by………?

Eg:

Examiner: What kind of things give status to people in your country? 

Candidate: Could you explain what you mean by status?

Confirm Understanding Situation 3: Giống như tình huống 2 nhưng bạn thấy đủ tự tin để đoán nghĩa của từ đó

Bạn có thể dùng cụm từ sau để confirm understanding:

By……..do you mean…..?

When you say………..do you mean……..?

Eg:

Examiner: What kind of things give status to people in your country? 

Candidate: By status do you mean people’s position in society?

When you say status do you mean people’s position in society?

Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng các cụm từ sau trong tình huống này

Are you asking whether/ if………?

If I understand you correctly you’re asking whether/ if……….?

Eg:

Examiner: Do you think two tier healthcare system causes inequality?

Candidate:

– Are you asking if I think healthcare service should be more equal?

– If I understand you correctly you’re asking whether/ if healthcare service should be more equal?

Confirm Understanding Situation 4: Confirming examiner’s understanding about what you’ve said.

1. Do you know what I mean?

Người bản ngữ thường có xu hướng dùng câu này trong khi nói chuyện thông thường nhưng thực tế nó được dùng giống như 1 filler hơn là 1 cách để confirm underdstanding trong IELTS Speaking, bên cạnh đó câu này tương đối informal nên các bạn tránh dùng quá nhiều nhé.

2. Does this make sense?

3. Do you follow me?

Các bạn học ielts online có thể tham khảo các tips khác về ielts speaking được liên tục cập nhật tại http://msdiepielts.com/ielts-speaking

Loading Facebook Comments ...