IELTS Speaking Part 3 – Template Band 7.5+ for “Problem” Questions

Dù không phổ biến như các câu hỏi về Advantages, Disadvantages hay Prediction, các câu hỏi về dạng bài Problems lại rất thường xuất hiện trong bài Test Speaking IELTS với các chủ đề “khó nhằn” liên quan tới Nature, Environment, Social Problems hay Global Problems. Ví dụ trong phần IELTS Speaking Part 3 các examiner có thể hỏi bạn: “What problems are caused by the increase in use of private cars?”

Đây là 1 câu hỏi IELTS Speaking Part 3 nên mục tiêu là câu trả lời của bạn dùng được ngôn ngữ nói về “Problems” hợp lý. Template dưới đây sẽ đảm bảo cho một câu trả lời hoàn hảo. Tất nhiên là mỗi phần các bạn chỉ cần chọn 1 phrase mình thích rồi cứ thế mà “bê” vào cho các câu hỏi về “Problems” nhé! 

 

Hướng dẫn làm bài IELTS Speaking Part 3 dạng “Problem” Questions

1. Hãy bắt đầu bằng một phrase công nhận sự tồn tại của các vấn đề: 

 • Obviously we can say there are quite a lot of dangers with regard to this issue.
 • It’s universally accepted that there are a few hazards involved with…
 • This issue is weighed down with a few problems.

2. Theo sau là giới thiệu vấn đề chính:

IELTS-Speaking-Part-3-gioi-thieu-van-de-chinh

 • At the outset, the most crucial predicament is that…
 • First and foremost, one major worry is probably that…
 • Essentially, one fundamental concern is probably that…

3. Tiếp tục phát triển câu trả lời bằng một trong số các cấu trúc sau:

 • This is clearly alarming because…
 • This fact is unmistakably perturbing because…
 • This need to be seen as a sensitive matter because…

4. Expand câu trả lời bằng việc dùng một cụm từ nối để đề cập tới vấn đề thứ hai:

IELTS-Speaking-Part-3-su-dung-cum-tu-noi-de-gioi-thieu-van-de-thu-hai

 • Additionally, another major cause for concern has to be the fact that…
 • Equally worrying is the suggestion that…
 • Another matter which causes unease is the point that…

5. Phát triển ý thứ hai:

 • And the short-term and / or long-term implications of this are that…
 • And the underlying repercussions of this are that…
 • And the principal upshot of this is probably that…

Một câu trả lời đủ các phần trên sẽ giống với ví dụ sau:

6. Sample answer for IELTS Speaking Part 3 Question:

It’s universally accepted that there are a few hazards involved with the increase in the use of private cars. Essentially, one fundamental concern is probably that it leads to an increase in pollution. This fact is unmistakably perturbing because we are facing huge global pollution problems at the moment.

Additionally, another major cause for concern has to be the fact that cars consume huge amounts of our energy resources. And the underlying repercussions of this are that we will soon be confronted with a global energy crisis.”

Lưu ý là bạn không cần đưa ra các Solution cho những vấn đề vừa nêu ra luôn. Hãy đợi tới khi examiner hỏi, và họ sẽ hỏi bạn, rồi mới trả lời để câu không bị quá dài nhé!

Loading Facebook Comments ...