IELTS Speaking – Useful Phrases for expressing Personal Opinions

Khi chúng ta đưa ra quan điểm cá nhân của mình để trả lời các câu hỏi, đặc biệt là câu hỏi trong IELTS Speaking Part 3, chúng ta thường có xu hướng overuse “I think”. Việc dùng “I think” quá nhiều không sai nhưng gây nhàm chán và dĩ nhiên không tạo được ấn tượng tốt với Examiners. Thay vào đó, chúng ta có rất nhiều cách khác nhau để thể hiện quan điểm cá nhân của mình. Hôm nay, blog học ielts online msdiep sẽ cung cấp một số cụm từ  thể hiện “Personal Opinions” trong IELTS Speaking nhằm tăng tính tự nhiên của bài nói và tránh hiện tượng trùng lặp nói trên!

IELTS-Speaking-Part-3-Useful-expressing-personal-opinions-phrases

1 vài ví dụ về Useful Phrases for expressing Personal Opinions

#1. Speaking for myself/ Personally Speaking: 2 cụm từ này dùng kèm được với “I think” để nhấn mạnh quan điểm riêng.  

Eg:  Do we watch too much TV?

Speaking for myself I think as long as we choose what watch rather than staring blankly at it all day long there’s no problem.

#2. In my view/ For my part: tương tự, 2 cụm từ này dùng được với “I think” để nhấn mạnh quan điểm riêng.

Eg: Should we do more as individuals to protect the environment?

In my view I think our government should take the lead and set regulations both for individuals but also companies and industry…..

IELTS-Speaking-Part-3-Expressing-Personal-Opinions

#3. As I see it/ It seems to me that: Chúng ta dùng 2 cụm từ này khi hiểu một phần vấn đề chúng ta được hỏi và sẽ không dùng kèm I think.

 Eg: What do you think are the causes of personal debt?

As I see it…….some people don’t have enough money to get by and have to borrow to pay bills……other people might overspend and get into debt that way……….

#4. As far as I’m concerned/ If you ask me: Dùng trong trường hợp bạn đưa ra ý kiến cá nhân nhưng theo xu hướng phê phán hoặc chỉ trích một vấn đề nào đó.

Eg: Why do people drop litter?

If you ask me it’s simply a lack of concern for other people…….they don’t care about the environment that we have to live in.

IELTS-Speaking-Part-3-Useful-Expressing-Opinions-Phrases

#5. It’s not something I’ve given much thought to/ I don’t really have an opinion one way or the other…..: 2 bạn này là cứu cánh vô cùng hữu dụng khi trả lời 1 câu hỏi mà chúng ta không quen thuộc nhé.

Eg: Should we be trying to land a man or a woman on the mars?

It’s not something I’ve given much thought to actually…….I suppose it would be very exciting to see it happen but there other things we should be spending our money on………….

Hy vọng qua IELTS Speaking Vocabulary trên các bạn đang luyện thi ielts sẽ dễ dàng trả lời các câu hỏi về quan điểm cá nhân.

Loading Facebook Comments ...