Tìm hiểu cấu trúc bài thi speaking trong ielts

Cấu trúc bài thi ielts speaking

PART 1

Thời gian: 4-5 phút

Trước khi phần một bắt đầu , có một phần giới thiệu ngắn gọn sơ lược về bản thân. Các giám khảo sẽ giới thiệu ông / bản thân và bạn sẽ cần phải cho các giám khảo tên của bạn và 1 vài thông tin về bạn như hộ chiếu hoặc chứng minh thư quốc tịch.

Những câu hỏi sẽ bắt đầu ngay sáu đó. Đây là một phần của bài kiểm tra nói IELTS là phần dễ nhất . Giám khảo sẽ hỏi bạn những câu hỏi chung về bản thân.

Chủ đề phổ biến là nhà của bạn, gia đình, công việc, nghiên cứu, sở thích, và một loạt các lĩnh vực chủ đề quen thuộc tương tự.

Các giám khảo sẽ chọn ba lĩnh vực để làm chủ đề và bạn sẽ có khoảng bốn câu hỏi trên mỗi chủ đề. Vì vậy, bạn sẽ có khoảng 10-14 câu hỏi , tùy thuộc vào thời gian bạn nói cho mỗi câu hỏi.

Đây là một ví dụ :

I’d just like to ask you some questions about your work.

What job do you do?
Why did you choose that particular job?
What do you do every day?
What other work would you consider doing?

I’d like to move on and ask you some questions about relaxing.

What type of activities help you relax?
Do you like to do these activities alone or with other people?
Why do you think it is important for people to relax?
Do you think people have enough time for relaxing?

Let’s change the topic and talk about your family.

Do you have a big or a small family?
Do you live together or nearby?
What activities do you like to do together?
Who is your favourite family member?

PHẦN 2

Thời gian: 3-4 phút

Trong IELTS Speaking phần 2 bạn sẽ phải nói chuyện về một chủ đề mà các giám khảo đưa ra trong vòng 2 phút. Đây là phẩn kiểm trả khả năng nói của bạn trong 1 thời gian mà không có sự do dự hoặc lặp đi lặp lại.

Bạn sẽ nhận được một cái card yêu cầu bạn mô tả một cái gì đó. Đây là những chủ đề mà bạn cần phải có một số kinh nghiệm hay biết gì về.

Có thể là chủ đề về một người bạn biết, một nơi mà bạn đã đến , hoặc một vật sở hữu, nhưng có rất nhiều chủ đề khác nhau, do đó bạn phải chuẩn bị cho bất kỳ chủ đề nào. Trên thẻ cũng sẽ có ba tiêu điểm mà bạn cần phải lột tả.

Bạn sẽ có một phút để chuẩn bị , và sẽ được cấp một tờ giấy và bút chì để ghi chú nếu muốn.

Đây là một ví dụ :

Ielts Speaking phần -2- quần áo

Sau đó, bạn có thể yêu cầu một hoặc hai ngắn theo dõi câu hỏi :

Làm bạn bè của bạn thích mặc loại quần áo?

Bạn mặc phong cách khác của quần áo không?

PHẦN 3 

Thời gian: 4-5 phút

Trong phần cuối cùng của thi nói IELTS giám khảo sẽ có một cuộc thảo luận với bạn về một số vấn đề liên quan đến các chủ đề mà bạn nói trong phần 2. Các câu hỏi trong phần này có tính chất trừu tượng hơn và khó khăn hơn so với các câu hỏi trong phần một và hai.

Đó là một cuộc thảo luận hai chiều nhưng bạn vẫn sẽ phải dẫn dắt hầu hết cuộc hội thoại.
Đây là một ví dụ :
Is buying clothes a popular activity for teenagers in your country?
How much money should parents spend on their children’s clothes?
What types of fashion do teenagers like to wear in your country?
What influence has the fashion industry had in your country?
Are the fashions of today different from those when your parents were young?
What do you think will be the effects of the fashion industry in the next ten years?

Các bạn tự học ielts có thể tham khảo thêm các bài học ielts speaking khác liên tục được cập nhật tại địa chỉ: http://msdiepielts.com/ielts-speaking

Loading Facebook Comments ...