IELTS Speaking Part 2 – Cue card “Describe something/somebody you like”

Template cho IELTS Speaking Part 2 này được xây dựng tập trung vào tiêu chí Fluency của bài thi Speaking IELTStận dụng tối đa các linking devices kết hợp cùng complex structures.

Chúng ta cùng thực hành với đề dưới đây:

ielts speaking part 2 describe st sb you like

Mọi topic card đều có các gợi ý kiểu như trên, các gợi ý này thì có chung cấu trúc ngữ pháp – là một phần của câu hoặc một mệnh đề đơn và template của chúng ta sẽ đi sát bốn gợi ý này.

Mỗi gợi ý sẽ là một phần của câu trả lời, và bạn có thể bắt đầu với prompt thứ nhất “What the sport is”.

I guess I could begin by saying something about what the sport is, and I think I would have to choose football. Most people know that football is…

Câu này là một câu hay – có cấu trúc nối và ngữ pháp phức tạp cùng với các từ phụ trợ.

Mà dùng câu kiểu này sẽ giúp bạn không phải đưa ra quá nhiều thông tin, vì nói hết mấy câu template có khi đã được 60 giây rồi ý! Dùng thật chuẩn chắc chắn điểm “Fluency” và “Grammar” sẽ cao.

Tương tự thế bạn có thể tạo template cho các prompt còn lại.

“How often you play / watch it” – nhớ đổi “you” thành “I”

Going on to my next point which is how often I play it. I really need to add that if I have enough time I usually play it about twice a week. In fact…

“Why you like it”

And now with reference to why I like it, the point I want to make here is that…

“Whether it is popular in your country”

And so finally then, if I have time, in answer to the question of whether it is popular in my country, really I should mention that…

FULL TEMPLATE sẽ giống như sau:

I guess I could begin by saying something about what the sport is, and I think I would have to choose… Going on to my next point which is how often I play it, I really need to add that… And now with reference to why I like it, the point I want to make here is that…

And so finally then, if I have time, in answer to the question of whether it is popular in my country, really I should mention that…

Bạn thường sẽ tốn khoảng 30 – 45 giây cho phần template, nghĩa là chỉ cần khoảng 60 giây nôi dung cho bốn ý lớn. Vậy thì với mỗi prompt bạn chỉ cần ít ý thôi là đã đủ thời gian quy định rồi!

Các bạn học ielts online có thể tham khảo các bài học ielts speaking part 2 liên tục được cập nhật: http://msdiepielts.com/tag/ielts-speaking-part-2

Ghi nguồn www.msdiepielts.com khi đăng tải lại bài viết này.

Link: IELTS speaking part 2 – Cue card “describe something/somebody you like”.

Loading Facebook Comments ...