IELTS Writing Task 2 – Popular Collocations (Part1)

Trong quá trình giảng dạy và chấm bài cho bạn học ielts, ms. Diệp thấy rằng đa số học sinh Việt Nam đều rất yếu về sử dụng Collocation và thường chỉ nhận thức về việc mình viết đúng ngữ pháp, ví dụ: verb + adv hay adj + noun.

Tuy nhiên, trong thực tế, việc sử dụng tiếng Anh cũng giống như tiếng Việt, sẽ đòi hỏi người viết phải sử dụng các cặp từ đi với nhau để tạo ra sự hài hòa và tự nhiên về ngôn ngữ chứ không dừng lại ở việc lắp ghép các từ theo kiểu word by word.

Đó là lý do chúng ta có thêm một chuyên mục mới cho các bạn luyện thi ielts nhà mình update vốn collocation cho kỳ thi viết IELTS, đặc biệt là IELTS writing task 2 ! Trong tips for ielts, hôm nay chúng ta sẽ cùng học 6 cụm từ vô cùng thân thuộc cho bài essay ielts nhé!

Popular Collocations trong ielts writing task 1

1. to pose a potential threat to something

Eg – Toxic chemicals from factory farms, which contribute to air pollution significantly in our country every day, pose a potential threat to human health.

2. to analyze in detail/ carefully
3. high public expenditure on something

Eg – This essay shall (carefully) analyze both the advantages and disadvantages of high public expenditure on the arts (in detail)

4. complex challenges facing something

5. to take steps to ameliorate the situation
6. financial aid package

Eg – With complex challenges facing enterprises in recent years, steps have been taken by the government to ameliorate the situation through both financial aid packages and smart credit policies from state-owned banks.

Các bạn luyện thi ielts online có thể tham khảo thêm các bài học ielts writing task 2 khác liên tục được cập nhật tại địa chỉ: http://msdiepielts.com/ielts-writing-task-2

Loading Facebook Comments ...