Bar Chart Archive

IELTS Writing Task 1 – Bar chart samples (Cont)

Thêm một bài “Sample” nữa về dạng bài Bar chart trong IELTS Writing Task 1 nữa nhé. The bar chart shows why young men were motivated to watch Formula 1 in March 2007. It is clear that there was a wide variety of responses and enjoying the excitement was the most common reason among respondents. Firstly,

IELTS Writing Task 1 – Bar chart sample

Một bài mẫu IELTS Writing Task 1 – dạng bài Bar chart để cả nhà học cách tổ chức ý và sử dụng ngôn từ phù hợp nhé! The chart below shows information about the problems people have when they go to live in other countries. The chart shows the difficulties people have when they

IELTS Writing Task 1 – Cấu trúc mô tả số liệu bar chart

Khác với Line Graph Ielts, việc mô tả Fixed Time Bar Chart (biểu đồ cột không chứa thay đổi qua thời gian) không có nhiều cấu trúc biến đổi để sử dụng. Do đó, các bạn học ielts thường gặp khó khăn trong việc ghi điểm cao cho tiêu chí Grammatical Range. Bài viết này, blog

IELTS Writing Task 1 – Bar chart report với số liệu âm

Có nhiều bạn đang luyện thi ielts online khi làm bài IELTS writing task 1 trong bộ Cambridge IELTS Practice Test  sẽ thắc mắc về một số bar chart chứa giá trị âm. Hôm nay, blog học ielts online msdiep sẽ hướng dẫn cách đọc các loại bar chart report với số liệu âm này nhé Cùng lấy

IELTS Writing Task 1 – Hướng dẫn kỹ thuật viết bar chart

Dạo gần đây http://msdiepielts.com hay nhận được tin nhắn nhờ hướng dẫn kỹ thuật viết bar chart trong IELTS Writing Task 1. Theo quan sát cá nhân thì mình thấy dạng bài bar chart có mật độ xuất hiện trong đề thi IELTS gần đây khá cao. Nếu bạn còn chưa đặt bút viết essay