IELTS Writing Task 1 – Bar chart report với số liệu âm

Có nhiều bạn đang luyện thi ielts online khi làm bài IELTS writing task 1 trong bộ Cambridge IELTS Practice Test  sẽ thắc mắc về một số bar chart chứa giá trị âm. Hôm nay, blog học ielts online msdiep sẽ hướng dẫn cách đọc các loại bar chart report với số liệu âm này nhé

Cùng lấy ví dụ từ Test 3 – Cambridge IELTS Practice Test 7 để minh họa:

IELTS-Writing-Task-1-bar-chart-voi-so-lieu-am

IELTS Writing Task 1Bar chart với số liệu âm

1. Cách đọc số liệu âm của bar chart trong IELTS Writing Task 1

– Phân tích chung: Biểu đồ chỉ mức thay đổi (%) về giá nhà trung bình so với 1 mốc cố định là năm 1989. Như vậy, nếu coi giá nhà ở năm 1989 là 100% thì số liệu tại hai thời điểm 1990-1995 và 1996-2002 so với giai đoạn này nếu tăng lên thì sẽ biểu diễn ở giá trị dương (%), và giảm xuống thì sẽ biểu diễn ở giá trị âm (%).

– Các giá trị của NY, Tokyo và London (1990-1995) và Tokyo (1996-2002) khi mô tả sẽ là: GIẢM so với mốc giá nhà tại thời điểm 1989 (fell/dropped/decreased/went down by 5%, 7%…)

– Các giá trị của Madrid và Frankfurt (1990-1995) và NY,Madrid, Frankfurt & London (1996-2002) khi mô tả sẽ là: TĂNG só với mốc giá nhà tại thời điểm 1989 (increased/rose/grew/wentup by 4%, 5%…)

– Do biểu đồ chỉ rõ là so với giá nhà vào năm 1989, chúng ta không thể so sánh giữa 2 giai đoạn 90-95 với 96-02.

2. Lập dàn ý cho các đoạn để phân tích bar chart chứa giá trị âm

IELTS-Writing-Task-1-lap-dan-y-cho-bai-bar-chart-chua-gia-tri-am

IELTS Writing Task 1 – Lập dàn ý cho bài Bar chart chứa giá trị âm

– Introduction: Rephrase the rubric (nêu lại vấn đề đưa ra ở đề bài)

General statement: The most striking feature – London witnessed the most noticeable change.

– Body 1: Summary – prices generally fell

+ NY, Tokyo & London

+ Madrid & Frankfurt

– Body 2: Summary – prices rose overall

+ London

+ Newyork & Madrid – Tokyo

+ Frankfurt

Hy vọng qua bài viết này, các bạn đang luyện thi ielts sẽ không còn bỡ ngỡ với dạng bài bar chart chứa giá trị âm trong IELTS Writing Task 1.

Ghi nguồn: www.msdiepielts.com khi đăng tải lại bài viết này.

Link: IELTS Writing Task 1 – Bar chart report với số liệu âm

Loading Facebook Comments ...