IELTS Writing Task 1 – Cấu trúc mô tả số liệu bar chart

Khác với Line Graph Ielts, việc mô tả Fixed Time Bar Chart (biểu đồ cột không chứa thay đổi qua thời gian) không có nhiều cấu trúc biến đổi để sử dụng. Do đó, các bạn học ielts thường gặp khó khăn trong việc ghi điểm cao cho tiêu chí Grammatical Range. Bài viết này, blog luyện thi ielts trực tuyến msdiep sẽ chia sẻ tips for ielts quan trọng giúp các bạn tự học ielts có thể sử dụng các cấu trúc ngữ pháp linh hoạt khi làm bài dạng bài bar chart.

Cấu trúc mô tả số liệu bar chart

1. IELTS Bar Chart Sample answer 1 (lặp diễn đạt):

… Overall, Acme spent more on advertising than Famous. Both companies spent the most money on television promotion, with Acme spending $250,000 while Famous spent $200,000. Acme spent the second highest amount on newspaper advertising, at approximately $ 125,000, whereas Famous spent only about $ 75,000 on this type. In contrast, Famous spent more on the Internet than Acme, at $ 100,000 and $ 50,000 respectively. Both companies spent the least money on billboard promotions, at about $ 25,000 each.

2. Các cách thay đổi mô tả số liệu trong IELTS Bar Chart

  • Clause, at + số/ with + Ving/noun phrase

Eg1: Toyota spent quite much money on TV advertising last year, at 3 million dollars

  • There + be + số

Eg2: There was 3 million dollars being spent on TV advertising last year

  • The amount/ number/percentage + be + số

Eg3: The amount of money used for TV commercials by Toyota last year was 3 million dollars

  • Số + be + the amount/number/percentage

Eg4: 3 million dollars was the amount of money that Toyota used last year for TV commercials

  • Sử dụng các động từ thường: To account for/constitute/amount to/ occupy

Eg5: Toyota’s expenditure on TV advertising last year accounted for 3 million dollars.

  • Sử dụng các diễn đạt số liệu thay thế như: the figure for/the data of để tránh lặp chủ ngữ

Eg6: The figure for TV advertising last year was 3 million dollars.

3. IELTS Bar Chart Sample answer 2 (đã biến đổi diễn đạt số liệu và sử dụng 3 loại so sánh):

…Overall, Acme’s expenditure on advertising was more than Famous’s. It is also noticeable that both companies used the biggest amount of money on television commercials, with Acme spending $250,000 while the figure for Famous was $200,000. There was $ 125,000 being allocated by Acme on newspaper advertising, the second most common type, whereas $75,000 was the amount that Famous used. In contrast, Famous spent twice as much on the Internet as Acme, at $ 100,000 and $ 50,000 respectively. Meanwhile, billboard promotions in both enterprises accounted for the smallest amount of about $ 25,000 each.

Các bạn luyện thi ielts cấp tốc có thể tham khảo thêm cách làm dạng bài Bar chart và các tips ielts khác liên tục được cập nhật tại: http://msdiepielts.com/ielts-writing-task-1/bar-chart

từ khóa tìm kiếm trên google
Loading Facebook Comments ...