IELTS Writing Task 1 – TIPS – Verbs of Change

Tiếp tục series tips for ielts giúp cải thiện khả năng viết IELTS Writing task 1, lần này hãy cùng blog luyện thi ielts cấp tốc msdiep giải quyết những động từ/danh từ các bạn rất hay nhầm lẫn khi sử dụng nhé!

 

Verbs of Change trong ielts writing task 1

1. slump (v,n): Slump thường dùng trong các bài miêu tả có yếu tố kinh tế, và có hơi hướng tiêu cực về một sự giảm mạnh. Danh từ slump được sử dụng trong cụm “economic slump” như các bạn đã biết.

Eg: BP’s profit slumped in the first quarter.

2.  go up/down (v): Đây là cách diễn đạt less formal của increase/decrease.

Trong khi hầu hết các diễn đạt khác chỉ sự tăng giảm như rise, fall, increase…..đều có thể đi với 1 trạng từ/ tính từ chỉ “degree hay speed of change” thì “go up” và “go down” lại không. Trong thực tế, bạn chỉ sử dụng go up/down để report về số liệu đi kèm sự tăng giảm; eg: BP’s share price went up by 5% last month.

3. surge, soar (v): Tăng mạnh một cách đột ngột.

-> an upsurge  (n): Điều thú vị với động từ surge là dạng danh từ thường sử dụng của nó trong IELTS Writing Task 1 không đơn giản chỉ là surge, mà là upsurge – chỉ nhìn cũng thấy được xu hướng thay đổi của đối tượng rồi.

-> Lưu ý là danh từ của động từ soar (soar) thường dành để chỉ các flying objects, nên không được dùng trong bài miêu tả task 1 nhé 🙂

4. rocket (v): Dùng khi gặp sự tăng mạnh rất bất ngờ, tạo ra một biểu đồ gần như thẳng đứng.

5. rise vs. raise: Hai từ rất dễ làm người viết confused khi làm ielts writing, dù là ở dạng động từ hay danh từ.

(v): raise là ngoại động từ, nên đi cùng raise luôn phải có object, còn rise thì không. Một ví dụ điển hình của 2 từ này mà chúng ta hay dùng là: “the sun rises in the morning” và “you raise me up :P”. Ta cùng xem 2 ví dụ sau để thấy rõ sự khác biệt nhé:

eg1: ABC corporation raised its advertising budget by 10% last year.

eg2: The number of cars produced by ABC corporation rose to 1 million last year.

Việc sử dụng các diễn đạt thay đổi như rise, fall, increase, go up, soar… có lẽ đã rất quen thuộc với các bạn đang luyện thi ielts, nhưng để tăng tính chính xác và ghi điểm cao hơn cho bài viết writing task 1, các bạn nhớ học kỹ cách sử dụng của các từ nhé. Tuy là synonym, nhưng mỗi từ sẽ có nghĩa cảnh hẹp được sử dụng riêng trong từng trường hợp đó!

Các bạn học ielts online có thể tham khảo thêm các bài học ielts writing task 1 được cập nhật liên tục tại địa chỉ: http://msdiepielts.com/ielts-writing-task-1

Chúc các bạn thành công và đạt được mục tiêu IELTS của mình!

Ghi nguồn www.msdiepielts.com khi đăng tải lại bài viết này.

Link: IELTS writing task 1 – verbs of change tips.

Loading Facebook Comments ...