Line Graph Archive

IELTS Writing Task 1 – Degrees of Change & High Points in Line graph

Cùng giải quyết một số sai lầm các học viên học ielts rất thường mắc phải khi đối mặt với Line graph trong task 1 IELTS Writing nhé cả nhà! Phân biệt các nhóm từ “Chỉ mức độ” trong Line graph Một trong những lỗi về word choice phổ biến nhất mà các bạn luyện

IELTS Writing Task 1 – Cách phân biệt Similar “No change” Expressions

Thông thường khi chúng ta cần miêu tả “No change” trong IELTS Writing Task 1, đặc biệt là dạng bài line graph, ta thường dùng các từ như remain stable; bottom out; has no change; level off……nhưng thường không phân biệt được khi nào dùng cái gì và thường dùng lẫn nhau. Bài học ngày

IELTS WRITING TASK 1 – Phân tích Line graph có nhiều đường

Nhân dịp ielts writing task 1 hôm 05/04/2014 rơi vào dạng bài Line graph có nhiều đường, hôm nay blog học ielts online Ms Diep sẽ review dạng bài này các bạn nhé! 1. Nhận định sơ bộ IELTS Line Graph có nhiều đường – Đặc điểm nhận dạng chung cho IELTS writing task 1 dạng Line Graph có nhiều đường là các bạn sẽ

IELTS Writing Task 1 – 7 cách tăng điểm cho dạng bài Line graph

Mỗi loại Line graph trong kỳ thi IELTS Writing sẽ có những đặc điểm riêng biệt và cách tiếp cận riêng biệt. Do đó, chúng ta cần nắm chắc các đặc điểm này để nâng cao điểm “Task response” và “Coherence”. Bài viết hôm nay blog học ielts online sẽ giới thiệu 7 cách tăng điểm cho

IELTS Writing Task 1 – Viết General Statement cho Line Graph

Trong bài học ielts writing task 1 hôm nay, chúng ta sẽ revise Introductory expressions cho phần General Statement trong bài report biểu đồ và cùng xem một vài cách nhận biết thông tin để viết general statement cho line graph nhé! Cách viết General Statement cho Line Graph 1. Useful Introductory expressions for IELTS WRITING TASK 1