IELTS Writing Task 1 – Degrees of Change & High Points in Line graph

Cùng giải quyết một số sai lầm các học viên học ielts rất thường mắc phải khi đối mặt với Line graph trong task 1 IELTS Writing nhé cả nhà!

Phân biệt các nhóm từ “Chỉ mức độ” trong Line graph

Một trong những lỗi về word choice phổ biến nhất mà các bạn luyện thi ielts không hề hay biết khi mô tả dạng bài line graph trong ielts writing task 1, đó là chúng ta thường thiếu mất “các adj/adv chỉ mức độ thay đổi” để phân biệt các “movements cùng chiều” như “nhóm tăng – increase/rise/climb…” hay “nhóm giảm – decrease/fall/drop…” hoặc phức tạp hơn, chúng ta sử dụng các từ này một cách tùy tiện và không phân biệt cao thấp.
Hôm nay các mems sẽ cùng blog luyện ielts cấp tốc msdiep ôn tập lại và phân biệt sự khác nhau giữa các cấp độ thay đổi nha.

Các bạn tự học ielts sẽ thấy rằng chúng ta có tất cả 4 nhóm chỉ “Degree of change” như trong sơ đồ của chúng ta. Capt chúc các IELTS WARRIORS từ nay sẽ sử dụng các từ này đúng context và thứ tự hơn nha.

Eg1: There was a small rise in the number of students (tăng nhẹ)
Eg2: There was a noticeable rise in the number of students (tăng đáng kể)
Eg3: There was a huge rise in the number of students (tăng mạnh)

ielts writing task 1 high points

Distinguish high points in LINE GRAPHS

– Chúng ta chỉ sử dụng từ “peak” một lần duy nhất khi miêu tả biểu đồ và bạn phải đảm bảo rằng đó là giá trị cao nhất của biểu đồ. Peak được sử dụng dưới dạng Verb và Noun. Chúng ta chú ý phân biệt giới từ đi kèm với 2 loại từ này:

+ To reach/hit a peak of …………………
+ To peak at………………..

– Chúng ta sử dụng “the highest point” để mô tả các giá trị cao nhất của từng đường còn lại trong biểu đồ.

+ To reach/hit the/its highest point at………………

– Chúng ta sử dụng “a high point” để miêu tả các giá trị cao khác trong biểu đồ, ngoại trừ các điểm cao nhất của từng đường. Trường hợp này được áp dụng khi biểu đồ của bạn có nhiều giá trị cao và bạn muốn mô tả 1 giá trị tuy không cao nhất, nhưng cũng đáng chú ý.

+ To reach/hit a high point at……………….

Hy vọng tips này sẽ giúp các bạn không còn gặp khó khăn với dạng bài Line Graph của Ielts writing task 1 nữa.

Hãy tham khảo thêm những bài học ielts writing liên tục được cập nhật tại địa chỉ: http://msdiepielts.com/ielts-writing-task-1

Loading Facebook Comments ...