IELTS WRITING TASK 1 – Phân tích Line graph có nhiều đường

Nhân dịp ielts writing task 1 hôm 05/04/2014 rơi vào dạng bài Line graph có nhiều đường, hôm nay blog học ielts online Ms Diep sẽ review dạng bài này các bạn nhé!

1. Nhận định sơ bộ IELTS Line Graph có nhiều đường

– Đặc điểm nhận dạng chung cho IELTS writing task 1 dạng Line Graph có nhiều đường là các bạn sẽ có khoảng tối thiểu 4 chủ thể mô tả trong 1 biểu đồ. Do số lượng đường trong biểu đồ nhiều như vậy nên các biểu đồ này sẽ không quá phức tạp và không chứa quá nhiều điểm giao cắt giữa các đường.

ielts-writing-task-1-line-graph-co-nhieu-duong

– Cũng do có nhiều đường nên khả năng để tất cả các đường có cùng chung xu hướng là rất khó.

2. Hướng phân tích IELTS Line Graph có nhiều đường

Cách phân tích đơn giản nhất cho người tự học ielts đối với dạng Line Graph IELTS sẽ dựa theo 1 số các tiêu chí như sau:

2.1 Mô tả từ đường có giá trị cao nhất (hoặc nhìn chung cao nhất) trong suốt giai đoạn. Lần lượt mô tả các đường còn lại theo giá trị giảm dần.

Chú ý rằng bạn sẽ cần đưa ra lý do cho việc mô tả 1 đường nào đó trước.

– Trong ví dụ về “the income of 4 cafes in NY”, các bạn sẽ chọn mô tả “The Tea Room” trước.  Áp dụng các nguyên tắc về mô tả xu hướng chính và các giá trị quan trọng trong phần 1 các bạn sẽ có các điểm quan trọng được thể hiện trong biểu đồ dưới.

ielts-writing-task-1-huong-phan-tich-ielts-line-graph-co-nhieu-duong-1

Eg: “The Tea Room” generally had the highest income in the period shown with the figure starting at the highest amount among the four cafes at 160000 dollars and reaching the highest point at almost 180000 dollars in March. There were wild fluctuations in the amount of income generated by this cafe at around 140000 dollars over the next 7 months before a sudden plunge to the lowest position, with a mere 50000 dollars at the end of the year.

2.2 Với các đường không chứa sự thay đổi điển hình, hãy mô tả đơn giản và ngắn gọn.

– Quay lại với ví dụ của bài, “Internet Express”  đứng vị trí thứ 2 và hầu như không có sự thay đổi về vị trí trong suốt giai đoạn (đứng thứ 2)

ielts-writing-task-1-huong-phan-tich-ielts-line-graph-co-nhieu-duong-2

Eg: Meanwhile, Internet Express ranked second with a moderate drop from 100000 dollars to 80000 dollars in April. This figure remained stable in the next 3 months before seeing a substantial rise to finish at 140000 dollars.

2.3 Với các đường có xu hướng tương tự, hãy nhóm chung vào 1 khổ và mô tả.

– Trong bài ví dụ IELTS Line Graph của chúng ta, Wifi café và Café Cool có chung xu hướng tăng nên có thể nhóm vào 1 khổ. Chú ý nhiều hơn đến sự thay đổi của Wifi Café vì income của shop này tăng từ vị trí thứ 3 ở đầu giai đoạn lên vị trí thứ nhất ở cuối giai đoạn.

ielts-writing-task-1-huong-phan-tich-ielts-line-graph-co-nhieu-duong-3

Eg: It is clear that there was a similar upward trend in the amounts earned by the remaining coffee shops which started at a low point of  around 30000 dollars for Café Cool and 50000 dollars for Wifi Café. While the data of the former fluctuated wildly before rising suddenly over the last two months to reach a high of 120000 dollars, that of the later witnessed a remarkable increase to 100000 dollars in July before dropping by 40000 dollars in August and September. The most noticeable change could be seen in the income of Wifi Café in the last quarter of the year when the figure soared to a peak of nearly 190000 dollars, significantly outnumbering the incomes of the other coffee shops in the last month.

Để học thêm cách viết General Statement cho IELTS writing task 1 dạng bài Line Graph, các bạn vui lòng tham khảo tại bài viết trước về chủ đề này: Hướng dẫn viết General Statement cho Line Graph

Ghi nguồn www.msdiepielts.com khi đăng tải lại bài viết này.

Link: IELTS WRITING TASK 1 – Phân tích Line graph có nhiều đường.

Loading Facebook Comments ...