IELTS Writing Task 1 – Sample – Dạng bài “Compare/contrast” siêu hiếm trong kỳ thi IELTS

Chắc hẳn các bạn học ielts đã cập nhật đề thi IELTS writing ngày 16/8 vừa rồi với sơ đồ thoát hiểm trong trường hợp hỏa hoạn tại một tòa nhà.

Đây thực chất là một dạng bài compare/contrast map vì chúng ta sẽ phải sử dụng đến hai nhóm ngôn ngữ chi phối là “Language of location/direction” và “Language of compare/contrast”. Năm trước, dạng bài compare/contrast này cũng đã ra một lần và cũng gây rất nhiều tranh cãi cho các sĩ tử luyện thi ielts. Chúng ta hãy cùng nhìn lại đề bài năm ngoái và xem cách bố cục bài report cho phần thi IELTS Writing task 1 với dạng bài này nhé!

Dạng bài “Compare/contrast” siêu hiếm trong kỳ thi IELTS

The illustrations show the layouts of two different offices in Japan and America.

ielts-writing-task-1-sample-dạn

Nhận xét – Với dạng bài Compare/contrast này, chúng ta cần quan sát thấy bài sẽ chia ra làm 2 chủ thể chính và do đó, trọng tâm của bài viết sẽ là mô tả từng chủ thể và đưa ra so sánh về sư giống nhau và khác nhau giữa các chủ thể khi cần thiết. Ngoài ra, cách tiếp cận thứ hai là chúng ta sẽ nhóm các đặc điểm của từng chủ thể lại và phân đoạn theo các đặc điểm đó.

Bài report mẫu  được thực hiện theo cách thứ hai và sẽ được bố cục dựa trên các phần như sau:

  1. INTRODUCTION – Introduce the illustration(s) and may include the main difference/similarity.

What do the diagrams show? -> The first picture illustrates a hierarchical floor plan of a typical Japanese office, with the second one showing the lateral layout of an American office.

What are the main differences? -> The most noticeable feature is that the positions of managers and other staff vary between the offices in the two countries and there are also additional rooms for different functions in the American office.

  1. BODY 1 – Similarities/Differences for the first group of things

The position of the managers – Japanese department manager has the largest desk, sitting at the front of the room with his back to the window. Two section managers, who also have larger desks, are then placed either side of the department manager. Their counterparts in American office, on the other hand, have their own rooms on the right side of the floor, where they all have their windows, and the room for department manager tends to be larger of the three.

  1. BODY 2 – Similarities/Differences for the second group of things

 The position of the staff and the design/introduction of the other functional rooms – The desks for other workers in the Japanese office are placed next to each of the section manager on the bottom of the floor, whereas the American layout has cube office space for every staff and those cubicles are shown in the middle of the picture. The rooms on the left side of the American office are used for storage, conferences and a copier.

Về mặt bản chất, dạng bài này khá dễ vì nó chỉ bao gồm kỹ năng mô tả và phát hiện thông tin giống/khác biệt để có cách nhóm hiệu quả nhất. Tuy nhiên, trong thực tế, các thí sinh thường khá hoang mang do dạng bài này rất hiếm khi gặp và hầu như cũng không được đề cập đến trong chương trình dạy học IELTS.

Hy vọng với bài viết này, các bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn nếu chúng ta gặp dạng bài “compare/contrast map” trong writing task 1 IELTS nhé!

Ghi nguồn http://msdiepielts.com/ielts-writing-task-1/map/ielts-writing-task-1-sample-dang-bai-comparecontrast-sieu-hiem-trong-ky-thi-ielts.html khi đăng tải lại bài viết này. 

Link: IELTS Writing Task 1 – Sample – Dạng bài “Compare/contrast” siêu hiếm trong kỳ thi IELTS

Loading Facebook Comments ...