IELTS Writing Task 1 – Useful IELTS MAPS Vocabulary

Để dạng bài Maps không còn là nỗi sợ mỗi khi làm bài thi ielts writing task 1, các bạn luyện thi ielts cấp tốc có thể tham khảo bí kíp sau của blog học ielts online ms. Diệp dành tặng các IELTS Warriors nha!

Useful IELTS MAPS Vocabulary

1. Using the language of location correctly

Nhiều bạn luyện thi ielts thắc mắc về cách sử dụng giới từ chỉ phương hướng và thứ tự lần lượt khi ghép 2 hướng với nhau như thế nào cho đúng khi mô tả MAPS. Câu trả lời nằm trong phần chú thích rất đơn giản sau nhé.

Using the language of location correctly

Bài luyện tập dành cho các bạn học ielts trực tuyến nà!!!!!!!!!!!! Đảm bảo học xong là master language of location and direction luôn, đọc bài maps ngon lành.

Exercise – Cùng match xem các vị trí sẽ đi với địa điểm nào nhé!

ielts writing task 1 direction location

1. The golf course is…

2. The stadium is…

3. The warehouse and the factory lie…

4. There are many skyscrapers standing…

5. There is a parking lot…

6. The hospital is located…

7. The Marina is…

a. on the Southern bank of the river
b. in the North-East of the railway station
c. along the East-West main road
d. North-West of the lake
e. near the park and in the South-West of the lake
f. beside the railway line
g. to the South of the stadium

2. Describing transformations

Các IELTS warriors thường gặp khó khăn trong việc sử dụng “diễn đạt thay đổi trong MAPS” và có thiên hướng bị lặp từ. Hôm nay, các bạn hãy cùng Capt. Xu Xi revise nhóm từ phổ biến nhất trong các nhóm “Expressing changes in Maps” nhé – “Diễn đạt thay thế”.

ielts writing task 1 - Changes in MAPS (part 1)

Eg1: A new residential area was built in place of the old river North East of the area over the seven year period.

Eg2: The post office and the bank in the centre of town were cleared to make way for a new shopping centre.

Eg3: The old cycle path in the South West was turned into a road.

Eg4: To the South East, the farm land area was transformed into a new golf course.

3. Describing Development vs. Demolition

Để miêu tả sự thay đổi trong maps mà không bị lặp từ vựng khi writing task 1, các bạn có thể cảm thấy tự tin sau khi đọc phần này nha!

ielts writing task 2 - Changes in MAPS (part 2)

Chúng ta cùng explore phần từ vựng trong hình và xem cách Capt “construct sentences” cụ thể trong phần ví dụ nhé!

Ex1: All the trees in the North West were cut down in order to build/construct a new bank.

Ex2: The old cycle path in the South West was expanded into a road.

Ex3: The farm land in the South East shrank.

Ex4: To the South East and near the farm land, some trees were planted.

Ex5: The North East area became more built up.

Ex6: In the town center, where the post office used to be located, there was a new shopping center.

Các mems chú ý rằng riêng với ví dụ số 6, chúng ta có thể áp dụng cấu trúc mô tả tương tự để hình thành câu phức trong bài report của mình.

Cấu trúc: Where A used to lie, stand/ be located……, there was B

Hoặc: Where B lay/ stood / was located….., there used to be A

Loading Facebook Comments ...