Pie Chart Archive

IELTS Writing Task 1 – Practice – Simple Pie chart

Các bạn đã ứng dụng hết các kiến thức học được từ blog luyện thi ielts online Msdiepielts.com và Học IELTS mỗi ngày chưa? Nếu đây là 1 dạng bài IELTS Pie Chart mà các bạn cần mô tả thì ta sẽ viết mấy câu và làm sao để các câu không trùng lặp về ngữ pháp?

IELTS Writing Task 1 – Double Pie charts with changes over time

Double pie charts là dạng bài dễ gây lúng túng cho những người bắt đầu học ielts . Bài viết này blog học ielts online msdiep sẽ hướng dẫn Beginners vượt qua loại bài 2 biểu đồ tròn. 1. Format dạng bài double pie charts – 2 biểu đồ tròn có cùng đối tượng với nhiều categories