IELTS Writing Task 1 – Practice – Simple Pie chart

Các bạn đã ứng dụng hết các kiến thức học được từ blog luyện thi ielts online Msdiepielts.com và Học IELTS mỗi ngày chưa? Nếu đây là 1 dạng bài IELTS Pie Chart mà các bạn cần mô tả thì ta sẽ viết mấy câu và làm sao để các câu không trùng lặp về ngữ pháp?

Hãy nhớ rằng một biểu đồ khó chính là một biểu đồ không có nhiều thông tin, và bạn sẽ phải cố gắng tìm ra các kế sách để đa dạng phần ngữ pháp và từ vựng dùng cho mô tả.

Về mặt bản chất, mô tả một biểu đồ tròn (pie charts) trong IELTS writing task 1 không khác nhiều việc mô tả một biểu đồ cột (bar chart). Lý do là vì cả 2 loại biểu đồ này đều nhấn vào compare/contrast nên việc mô tả số liệu trong 1 pie chart sẽ sử dụng các cấu trúc ngữ pháp tương tự như lý thuyết chúng ta học khi mô tả biểu đồ cột.

Tham khảo thêm về cách đa dạng diễn đạt số liệu tại:

Tham khảo về cách tránh lặp diễn đạt cho biểu đồ tại:

http://www.fb.com/871048076257304

Quay lại với biểu đồ tròn, như chúng ta biết, nếu có 1 biểu đồ tròn đơn thì bao giờ biểu đồ này cũng đi kèm với 1 biểu đồ dạng khác. Do đó, phần mô tả sẽ tương đối đơn giản và chủ yếu phụ thuộc vào cách biến hóa diễn đạt của các bạn.

Với biểu đồ này, chúng ta nên nhóm Chrome và Firefox vì đây là 2 phần lớn nhất và có con số khá tương đương.

1. Chrome & Firefox:

Chrome was the most popular internet browser, with about 38% of users accessing the Internet through this software. This was slightly higher than the figure for Firefox which accounted for almost  36%.

  • Các từ được sử dụng thêm vào đề bài: browser, access the Internet, software.
  • Các diễn đạt số liệu và thay thế: popular – thay cho greatest đã quá quen thuộc; “the figure for”;  “with + phrase” và “to account for + data”

2. Internet Explorer:

Meanwhile, Internet Explorer ranked third as there was nearly one fifth of all browsers who used this program to surf the web.

  • Các từ được sử dụng thêm vào đề bài: browsers (= users), surf the web, program
  • Các diễn đạt số liệu và thay thế: “rank third”; “there was+data”

3. Safari & Opera:

Theo các bạn thì chúng ta nên viết gì cho 2 thành phần còn lại? Có nên mô tả riêng rẽ hay cộng gộp số liệu cho cả 2 đối tượng? Dùng expression gì để ám chỉ một số liệu nhỏ? Hãy vận dụng các kiến thức đã học trong các bài post về đa dạng diễn đạt số liệu và thực hành tốt với phần cuối cùng này nhé. 

Các bạn luyện thi ielts cấp tốc có thể tham khảo thêm các bài học ielts writing task 1 khác liên tục được cập nhật tại địa chỉ: http://msdiepielts.com/ielts-writing-task-1

Ghi nguồn www.msdiepielts.com khi đăng tải lại bài viết này.

Link: IELTS Writing Task 1 – Practice với Simple Pie chart

Loading Facebook Comments ...