Table Archive

IELTS Writing Task 1 – Table Sample (Tourists)

Cùng blog học ielts msdiep luyện tập thêm dạng bài table trong ielts writing task 1 nhé cả nhà.  Luyện tập dạng bài table trong ielts writing task 1 TASK 1 The table below shows how many tourists from five countries visited Australia in different years from 1991 -1999. (unit: thousands) ————- WRITING TASK 1

IELTS Reading – Cách làm dạng bài Table Completion

Table Completion là một trong những dạng bài phổ biến trong bài thi IELTS Reading, nên chúng ta cần phải biết rõ chiến thuật làm dạng bài table Completion này nhé. Viết các từ hoặc con số đúng vào phiếu trả lời. Lưu ý không sử dụng nhiều hơn số lượng từ được cho phép

IELTS Writing Task 1 – Hướng dẫn phân tích số liệu IELTS Table

Nhiều IELTS Candidates cảm thấy thật khó để có thể viết tốt dạng bài Table – IELTS Writing Task 1 nên hôm nay hãy cùng blog luyện thi ielts cấp tốc Ms Diệp IELTS tìm hiểu cách tiếp cận tối ưu cho dạng đề này nhé. Trước hết, hãy bắt đầu bằng việc trả lời câu