IELTS Listening Section 1 Archive

IELTS Listening – Bẫy trong dạng Form Filling

Form filling trong IELTS Listening giống như cơm trong bữa trưa của người Việt Nam – xuất hiện đều đặn và thường xuyên, chỉ thỉnh thoảng mới đổi bữa một chút với bún chả hay pizza hoặc phở. Nói như thế để các bạn biết tầm quan trọng của dạng bài Form Filling này để chúng ta

IELTS Listening Section 1 – Cách làm dạng Pick from a list

IELTS Listening Section 1: là cuộc hội thoại giữa 2 người về các tình huống đời thường. Section 1 sẽ giúp bạn học ielts làm quen với bài tập nghe và kiểm tra khả năng nghe hiểu những thông tin cá nhân đơn giản như họ tên, các con số (số điện thoại, địa chỉ, ngày

IELTS Listening Section 1 – Cách làm dạng Form Filling

IELTS Listening Section 1: là cuộc hội thoại giữa 2 người về các tình huống đời thường. Section 1 sẽ giúp bạn học ielts làm quen với bài tập nghe và kiểm tra khả năng nghe hiểu những thông tin cá nhân đơn giản như họ tên, các con số (số điện thoại, địa chỉ, ngày