IELTS Listening Section 2 Archive

IELTS Listening – Practice – Short answer questions

Trong bài thi IELTS Listening thì thông thường chúng ta sẽ bắt gặp dạng bài short answer questions này trong IELTS Listening Section 2 là chủ yếu. Chúng ta sẽ cùng  nhắc lại cách làm dạng bài short answer questions trước khi đi vào thực hành nhé. Đọc kĩ hướng dẫn để biết số từ được phép dùng

IELTS Listening Section 2 – Cách làm dạng Short Answer Questions

IELTS Listening Section 2: thường là đoạn ghi âm sẵn do 1 người nói, giới thiệu về khuôn viên trường, bảo tàng hoặc khu du lịch….Section 2 thường gồm 2 dạng: – Dạng 1: đoạn ghi âm dưới dạng 1 chương trình radio được thu sẵn để giới thiệu về 1 địa điểm nào đó. –

IELTS Listening Section 2 – Cách làm dạng Table Completion

IELTS Listening Section 2: thường là đoạn ghi âm sẵn do 1 người nói, giới thiệu về khuôn viên trường, bảo tàng hoặc khu du lịch….Section 2 thường gồm 2 dạng: – Dạng 1: đoạn ghi âm dưới dạng 1 chương trình radio được thu sẵn để giới thiệu về 1 địa điểm nào đó. –

IELTS Listening Section 2 – Cách làm dạng Sentence Completion

IELTS Listening Section 2: thường là đoạn ghi âm sẵn do 1 người nói, giới thiệu về khuôn viên trường, bảo tàng hoặc khu du lịch….Section 2 thường gồm 2 dạng: – Dạng 1: đoạn ghi âm dưới dạng 1 chương trình radio được thu sẵn để giới thiệu về 1 địa điểm nào đó. –