Các cụm giới từ thông dụng trong tiếng anh

Trong chuyên mục vocabulary for ielts kì này, blog học ielts online của msdiep sẽ chia sẻ vs các bạn đang luyện thi ielts những cụm giới thông dụng trong tiếng anh.

Cụm giới từ thông dụng trong tiếng anh

IN

 1. In love : đang yêu
 2. In fact : thực vậy
 3. In need : đang cần
 4. In trouble : đang gặp rắc rối
 5. In general : nhìn chung
 6. In the end : cuối cùng
 7. In danger : đang gặp nguy hiểm
 8. In debt : đang mắc nợ
 9. In time : kịp lúc
 10. In other words : nói cách khác
 11. In short : nói tóm lại
 12. In brief : nói tóm lại
 13. In particular : nói riêng
 14. In turn : lần lượt

AT

 1. At times : thỉnh thoảng
 2. At hand : có thể với tới
 3. At heart : tận đáy lòng
 4. At once : ngay lập tức
 5. At length : chi tiết
 6. At a profit : có lợi
 7. At a moment’s notice : trong thời gian ngắn
 8. At present : bây giờ
 9. At all cost : bằng mọi giá
 10. At war : thời chiến
 11. At a pinch : vào lúc bức thiết
 12. At ease : nhàn hạ
 13. At rest : thoải mái
 14. At least : ít nhất
 15. At most : nhiều nhất

ON

 1. On second thoughts : nghĩ lại
 2. On the contrary : trái lại
 3. On the average : trung bình
 4. On one’s own : một mình
 5. On foot : đi bộ
 6. On purpose : có mục đích
 7. On time : đúng giờ
 8. On the whole : nhìn chung
 9. On fire : đang cháy
 10. On and off : thỉnh thoảng
 11. On the spot : ngay tại chỗ
 12. On sale : bán giảm giá
 13. On duty : trực nhật

BY

 1. By sight : biết mặt
 2. By change : tình cờ
 3. By mistake : nhầm lẫn
 4. By heart : thuộc lòng
 5. By oneself : một mình
 6. By all means : chắc chắn
 7. By degrees : từ từ
 8. By land : bằng đường bộ
 9. By no means : không chắc rằng không

OUT OF

 1. Out of work : thất nghiệp
 2. Out of date : lỗi thời
 3. Out of reach : ngoài tầm với
 4. Out of money : hết tiền
 5. Out of danger : hết nguy hiểm
 6. Out of use : hết sài
 7. Out of the question : không bàn cãi
 8. Out of order : hư
 9. Under control : đang được kiểm soát
 10. Under rest : đang bị bắt
 11. Within reach : trong tầm với
 12. From time to time : thỉnh thoảng

Mong rằng những cụm giới từ trên sẽ giúp bạn đạt điểm cao trong kì thi ielts writingielts speaking.

Các bạn tự học ielts có thể tham khảo thêm các bài học từ vựng ielts khác sẽ được cập nhật liên tục tại địa chỉ: http://msdiepielts.com/vocabulary-for-ielts

Loading Facebook Comments ...