IELTS Writing Task 2 – PLANNING step by step

Hôm nay các bạn cùng blog học ielts online msdiepielts thực hành cách xử lý một đề IELTS writing task 2 nhé!

Chúng ta sẽ làm từng bước của quá trình từ khi nhận đề cho tới lúc bắt tay vào viết bài ha 🙂

Climate change is now an accepted threat to our planet, but there is not enough political action to control excessive consumerism and pollution. Do you agree?

Các bước làm 1 đề ielts writing task 2

Bước 1: Hãy đọc thật kĩ và phân tích đề bài. Xác định các từ khóa và đưa ra nhận định cá nhân trả lời cho yêu cầu đề.

ielts-writing-task-2-climate-change-step-1

Bước 2: Brainstorming, hay tìm kiếm ý tưởng. Dựa vào thông tin có được ở bước 1, hãy đưa ra các ý chính và những lập luận, ví dụ có thể dùng để support trong đoạn.

ielts-writing-task-2-climate-change-step-2

Bước 3: Sắp xếp thành quả của bước 2 theo một trật tự logic và phù hợp với cấu trúc của một bài IELTS writing task 2. Note những ngôn từ đặc biệt có thể dùng và chuẩn bị viết bài.

ielts-writing-task-2-climate-change-step-3

Bạn được phép thực hiện ba bước nêu trên trong vòng 10 phút, và nếu làm tốt các bạn khi viết bài sẽ không bị bí ý giữa chừng hay bị rối loạn mạch bài.

Cả nhà thử áp dụng quy trình trên khi tập viết các bài khác xem có hiệu quả không nha!

Thank you for reading and I hope this helps!

Ghi nguồn http://msdiepielts.com/ielts-writing-task-2/ielts-writing-task-2-planning-step-step.html khi đăng tải lại bài đăng này

Link: IELTS Writing Task 2 – PLANNING step by step